- Trường Mẫu giáo 30/4 hiện nay có 6 giáo viên trong đó: 100% giáo viên có trình độ Trung cấp trở  lên, 50% giáo viên có bằng Cử nhân sư phạm Mầm non, 10% Giáo viên đang theo học Cử nhân sư phạm;

- Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, các giáo viên trường phải không ngừng học hỏi nâng cao trình độ, kỹ năng giảng dạy;

- 100% giáo viên có đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ;

- Trẻ nhiệt tình, năng động, sáng tạo;

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục trẻ ;

Sĩ số lớp học:

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 32 cháu với 1 cô giáo 

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 56 cháu với 2 cô giáo 

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 71 cháu với 3 cô giáo